• BIST 117.576
 • Altın 161,990
 • Dolar 3,7855
 • Euro 4,6585
 • Samsun 10 °C
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara 14 °C
 • İzmir 14 °C
 • Ordu 10 °C
 • Sinop 7 °C
 • Giresun 10 °C
 • Amasya 12 °C
 • Rize 10 °C
 • Trabzon 10 °C

Samsun Özel İdaresi Alt Yapı Daire Başkanlığı

Samsun Özel İdaresi Alt Yapı Daire Başkanlığı
PETROL ÜRÜNLERİ ALIMI

Petrol Ürünleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası: 2012/175741
1-İdarenin
a) Adresi: Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvari No: 8 55030  ATAKUM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası: 3624370848 - 3624370859
c) Elektronik Posta Adresi: altyapiihale@samsunozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye  EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale  dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri : Samsun İl Özel İdaresi Akaryakıt Ambarı 
c) Teslim tarihleri: Sözleşmenin imzalandığının,idare tarafından yüklenicinin  kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe  başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/  işe başlanacaktır. İşin süresi 180 (yüzseksen) takvim günü  dür. Ancak işin en geç 30/06/2013 tarihinde bitirilmesi esastır.  Yüklenici malları, İdarenin belirli miktarlarda olmak üzere  vereceği ihtiyaç bildirim ihbarını (siparişini) izleyen en geç iki  gün içinde veya 48 saat zarfında İdarenin 1.1. maddede  belirtilen adresteki binalarının tanklarına boşaltacaktır Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen  uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun  görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece  onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu  hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 2 (iki)  gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenle  mek zorundadır. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı, İl Genel Meclis Binası  No:2 İlkadım / SAMSUN 
b) Tarihi ve saati: 19.12.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
- İstekli; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibinin "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu tevsik eden yazının aslı yada noter tasdikli sureti. İstekli; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, Bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ilgili Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayiisi olduğunu gösteren belgenin aslı yada noter tasdikli sureti.
- EPDK tarafından verilen ve geçerlilik süresi devam eden " Bayilik Lisans Belgesi"
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun İl Özel İdaresi, Alt Yapı Daire Bşk., İhale Birimi Atakum/SAMSUN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı, İl Genel Meclis Binası No:2 İlkadım / SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

BASIN: 2676 www.bik.gov.tr
 
 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 8 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN08 Haziran 2016 Çarşamba 09:00
 • 7 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN07 Haziran 2016 Salı 09:00
 • 3 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN03 Haziran 2016 Cuma 09:00
 • 3 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN03 Haziran 2016 Cuma 09:00
 • 2 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN02 Haziran 2016 Perşembe 09:00
 • 1 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN01 Haziran 2016 Çarşamba 09:00
 • 29 MAYIS 2016 RESMİ İLAN29 Mayıs 2016 Pazar 09:00
 • 28 MAYIS 2016 RESMİ İLAN28 Mayıs 2016 Cumartesi 09:00
 • 27 MAYIS 2016 RESMİ İLAN27 Mayıs 2016 Cuma 09:00
 • 26 MAYIS 2016 RESMİ İLAN26 Mayıs 2016 Perşembe 09:00
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10