• BIST 94.541
 • Altın 193,764
 • Dolar 4,7082
 • Euro 5,4495
 • Samsun 24 °C
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 19 °C
 • İzmir 25 °C
 • Ordu 23 °C
 • Sinop 21 °C
 • Giresun 23 °C
 • Amasya 22 °C
 • Rize 25 °C
 • Trabzon 25 °C

STASYONER TİP AKÜ SATIN ALINACAKTIR

STASYONER TİP AKÜ SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

SAMSUN
Stasyoner Tip Akü Alımı ( 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g istisna maddesine göre) açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No  : 2012 / 91773
1 - İdarenin
a) Adresi : 10.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ  İstiklal Mahallesi Atatürk Bulvarı No:226 PK.133 55267  Kutlukent Mevkii- Tekkeköy / SAMSUN
b) Telefon - Faks Numarası  : 362 266 81 40 – 362 266 52 49
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :10grupmd@teias.gov.tr
2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Stasyoner Tip Akü Alımı 
b) Yapılacağı Yer : TEİAŞ Samsun 10. İletim Tesis ve İşletme Grup  Müdürlüğü Toplantı Salonu
c) İşin Süresi: Sözleşme tarihinden itibaren 45 (Kırk beş) takvim      günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer : TEİAŞ Samsun 10. İletim Tesis ve İşletme Grup  Müdürlüğü- SAMSUN
b) Tarihi - Saati :  23/07/2012  - 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili  meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı  olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza  sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TL karşılığı aynı adresten temin      edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale       dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 69,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK SAMSUN ŞB. IBAN:TR42 0001 5001 5800 7287 0664 71 Nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek       zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta        vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İsteklilerce sunulan Teminat Mektuplarının süresi 90 ( doksan ) günden az olmayacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Diğer hususlar:
13.1. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.
13.2. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler tamamen kendi tercihlerine göre aşağıdaki iş kalemlerinin tamamına veya bir kısmına teklif verme hakkına sahiptirler.
13.3. İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikaların ve tüm test raporlarının ( rutin – tip ) bulunması zorunludur, teklif edilen malzemelerin garanti süresi 5 yıldan az olmayacaktır. Malzemeler yerinde montaj edilecek olup; montaj aparatları yüklenici        tarafından karşılanacaktır.Eski akülerin teslim alınması, taşınması ve montajı sorumluluğu ile tüm  masrafları  yükleniciye aittir.
13.4.Malzemelerin listesi aşağıdaki gibidir:
 
S. NO        MALZEMENİN ADI / CİNSİ                                       BİRİM   MİKTAR
 
1     2 x 24 Elemanlı 48 V, 400 Ah, Stasyoner Tip Kurşun Asitli AküAdet       48
 
2     2 x 54 Elemanlı 110 V, 400 Ah, Stasyoner Tip Kurşun Asitli AküAdet      108BASIN: 1591  www.bik.gov.tr
 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 8 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN08 Haziran 2016 Çarşamba 09:00
 • 7 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN07 Haziran 2016 Salı 09:00
 • 3 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN03 Haziran 2016 Cuma 09:00
 • 3 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN03 Haziran 2016 Cuma 09:00
 • 2 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN02 Haziran 2016 Perşembe 09:00
 • 1 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN01 Haziran 2016 Çarşamba 09:00
 • 29 MAYIS 2016 RESMİ İLAN29 Mayıs 2016 Pazar 09:00
 • 28 MAYIS 2016 RESMİ İLAN28 Mayıs 2016 Cumartesi 09:00
 • 27 MAYIS 2016 RESMİ İLAN27 Mayıs 2016 Cuma 09:00
 • 26 MAYIS 2016 RESMİ İLAN26 Mayıs 2016 Perşembe 09:00
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10