Basında Öncü, Bölgede Güçlü

  • Dolar 4.7485
  • Euro 5.5628
  • GR ALTIN 187.32
  • ÇEYREK 307.37

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

LABORATUVAR TEST MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi
  • 04 Aralık 2012, Salı 14:03

14 Kalem Laboratuvar Test Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası: 2012/178583
1-İdarenin
a) Adresi: ONDOKUZ MAYIS ÜNIVERSITESI DÖNER SERMAYE  İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KURUPELİT KAMPÜSÜ  ATAKUM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası: 3623121919 - 3624576010
c) Elektronik Posta Adresi: omusamsa@omu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye  EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale  dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri : OMUSUVAM Hastane Genel Deposu Atakum / SAMSUN 
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra 31/12/2014  Tarihine Kadar İdare Tarafından Verilecek Olan Peyder Pey  Siparişe İstinaden 30 (otuz) Gün İçerisinde Malzemeler  Teslim Edilmelidir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: OMUSUVAM Başhekimlik Toplantı Salonu Atakum /  SAMSUN
b) Tarihi ve saati: 27.12.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
a) Teklif edilen kitler ve bunların çalışacağı cihazlar Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygun olmalı, uygun olduğuna dair Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) barkod numarası verilmelidir.
b) Teklif vermeye yetkili olduğuna dair , teklif veren istekli yetkili bayii ise TİTUBB tarafından verilen bayii no , üretici veya distrübitör ise firma tanımlayıcı numarası verilmelidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 
1) Teklif veren firma , teknik dosyanın içine ayrıntılı bir teknik bakım programı koymak zorundadır.Bu program aşağıdaki bilgileri de içermelidir;
a-İlgili cihaz ya da cihazlara teknik bakım verilebileceğine dair üretici firma belgesi verilmelidir.
b-Arıza durumunda Arıza bildiriminin yapılacağı telefon,faks,cep telefon numaraları ve / veya elektronik posta bilgileri verilmelidir.
c-TSE Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (TSE 12426 Yetkili Servisler Tıbbi Cihazları Kuralları Standartına Göre) ve / veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
Teknik Şartname maddeleri tek tek cevaplanmalıdır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı OMUSUVAM Satınalma Ünitesi Atakum / SAMSUN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OMUSUVAM Başhekimlik Toplantı Salonu Atakum / SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
BASIN: 2722 www.bik.gov.tr
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0
loading...

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
loading...
yukarı çık