loading...
Samsun
DOLAR14.1746
EURO15.993
ALTIN813.10
CEMİL CİĞERİM

CEMİL CİĞERİM

Mail: cemilcigerim@gmail.com

MİMARLAR ODASI ‘KAMU YARARI YOK’ DEDİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum ilçesi sınırlarında bulunan özel yurt alanı ve etrafındaki kullanımların yeniden düzenlenmesine ilişkin; 1/500 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırladı.

Plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Komisyon kararı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülmeden önce TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi komisyon kararına itiraz etti.

İtirazda, özel yurt alanı ve etrafındaki kullanımların yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan Nazım plan değişikliği ve uygulama imar planı değişikliğinin kamu yararı içermediği bildirildi.

TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı Burak Şener imzası ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen yazıda “Park alanları sosyal donatı alanı olup, imar düzenlemesi yapılan alanlarda Mekansal Planlar Yönetmeliği’nin öngördüğü kurallar ve miktar oranında ayrılması zorunlu olan alanlardır, ayrıldığı bölgenin sosyal donatı ihtiyacına yönelik büyüklükte ve konumda planda yer alırlar. Plan tadilatında sunulan plan açıklama raporunda, Balaç Mahallesinde bulunan park alanlarının kuş uçuşu 2300 metre, yol güzergahından gidilmesi halinde 3600 metre mesafede bölge dışında alana kaydırılarak boşalan alanın özel yurt alanına dahil edilmesi kamu yararı, sosyal adalet, sosyal belediyecilik anlayışı, etik bakımından uygun olmadığı gibi, şehircilik ve planlama ilkeleri bakımından uygun değildir. Zira yerleşim alanları içerisindeki park alanı kaldırılarak, özel mülkiyetin emrine verilmektedir.” ifadesi yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yazılan yazı şöyle devam etti:

“Plan mantığı bakımından bakıldığında, kamusal yarar bakımından park alanı kullanımı, özel kullanımından önce gelmektedir. Plan tadilatı ile, salt kamusal yararı önceleyen park kullanımını, özel amaç güden kullanımla değiştirilmekte, önerilen eşdeğer alanların ise kaldırıldıkları bölgeler ile mesafelere bakıldığında, kullanım bakımından bağı kurulamamaktadır.

İdare hukuku bakımından tüm idari işlemlerin nihai amacı kanun yararıdır. Böyle olunca da imar planları kamu yararı olması gereken belgelerdir. Her ölçekteki imar planının ve bu planları şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olması gerekir. İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmamalıdır.

İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak, geçerli kamusal bir zorunluluk ve bunun getirdiği kamu yararı içermesi koşuluna bağlı olarak, bu alanın hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilmelidir.

Bu sebeplerle, Belediye Meclislerinden onaylanan imar tadilatlarının birinci öncelikle kamu yararı içermesi gerektiği tartışmasız bir gerçektir. Burada alınan kararın kamu yararını içeren bir yanı olmadığı gibi yaşam alanlarını sosyal açıdan yaşanılamaz hale getirmeye yönelik bir çalışma olduğu ortadadır.

Yapılan plan değişikliği, yasal mevzuata, şehircilik ve planlama ilkelerine, bilim ve fen kurallarına, sosyal belediyecilik anlayışına, etik kurallara uygun değildir. Bu gerekçelerle itiraz ediyoruz. Konunun meclisinizde yeniden görüşülerek itirazlarımızın kabulü ile komisyon raporunun ve teklifinin reddine karar verilmesini gereğinin takdir ve ifası ile sonucunun tarafımıza bildirilmesini saygıyla talep ediyoruz.”

Mimarlar Odası “kamu yararı yok” dedi.

Bakalım bugün Büyükşehir Meclisi ne diyecek?

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar