loading...
Samsun
DOLAR14.1746
EURO15.993
ALTIN813.10
CEMİL CİĞERİM

CEMİL CİĞERİM

Mail: cemilcigerim@gmail.com

PAZARCILAR ODASI: TAŞININ 2. İDARE MAHKEMESİ: DURUN

Atakum Belediyesi kapalı otoparkı katlı pazaryerine dönüştürerek Atakent pazar yerinin boşaltılmasını istedi.

Pazarcılar Odası, kura ile pazaryeri belli olan hak sahiplerine ‘taşının’ mesajı çekti.

Samsun 2. İdare Mahkemesi çalışma hayatı ve ticari faaliyetin olumsuz etkilenebileceği gerekçesiyle ‘yürütmenin durdurulması’ kararı verdi.

Baştan özetini vermeye çalıştığım idari yargıya taşınan Anakent pazar yeri ile ilgili ayrıntılı detaya bakalım.

Samsun Pazarcılar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı, Atakum Belediyesi tarafından yapımına kapalı otopark olarak başlanan, daha sonra katlı pazar yerine dönüştürülen yer hakkında açılan dava devam ederken kendisinin de kura ile hak sahibi olduğu üyelere “Esnafımıza duyuru; Atakent pazarımız 11/11/2021 Perşembe günü yeni yeri olan Atakent Kapalı Pazaryeri’nde açılacaktır. Esnafımızın hazırlıklarını yapmasını rica ederiz” şeklinde mesaj iletti.

Samsun 2. İdare Mahkemesi ise, işlemin pazar yerinin taşınmasına ilişkin olması ve davacıların çalışma hayatını ve ticari faaliyetlerini olumsuz etkilemesi ve uygulanması halinde davacıların pazarcılık faaliyetlerini yerine getiremeyecek olması nedeniyle telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceğini dikkate alarak “yürütmenin durdurulması” kararı verdi.

Atakent pazaryerinde pazarcı satış yerlerinin hak sahiplerinden Bayram Aydemir, Kahraman Yıldız ve Burhan Bekçi’nin avukatları Seçil Asi, pazarcı satış yerlerinin bulunduğu Atakent Pazar yerinin Alanlı Mahallesi, 310 ada, 1 parselde bulunan çok katlı pazar yerine taşınmasına yönelik olarak alınan 04/02/2021 tarih ve 17 sayılı Belediye Meclisi kararının; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, eski pazar yerinin hiçbir sorun yaşanmadan 10 yıldır kullanıldığı, pazar yerinin taşınması için mevzuatta aranan şartların oluşmadığı, yeni kurulan pazar yerinin mevzuata uygun olmadığı, mevcut pazar yerinin taşınması gerektiği, taşınma prosedürünün doğru işletilmediği iddialarıyla iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Samsun 2. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına ilişkin davacı istemi hakkında şu kararı verdi:

“Davalı idareden;

1-Dava konusu işlemin maddi ve hukuki gerekçeleri sorularak, dayanağını teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin onaylı ve okunaklı örneğinin gönderilmesinin istenilmesine,

2-Davacıların Atakent pazar yerinde pazarcı olup olmadıkları sorularak, bu kişilerin pazarcı olduklarını ispata yarar bilgi- belgelerin onaylı ve okunaklı örneğinin gönderilmesinin istenilmesine,

Davacılar vekilinden;

Davacıların Atakent pazar yerinde pazarcı olduğuna ya da başka şekilde menfaatlerinin ihlal edildiğine dair evrakın dosyaya eklenmediği gibi, bu kişilerin pazarcı olmaları durumunda anılan şahıslara tahsis yapılıp yapılmadığının, yapıldı ise nereden tahsis yapıldığının açıklanmadığı görüldüğünden, anılan hususların ayrıntılı şekilde izah edilmesi istenilerek, davacıların menfaatinin etkilendiğini ispata yarar bilgi- belgelerin örneklerinin gönderilmesinin istenilmesine,

Dava konusu olayın niteliğine ve dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre, dava konusu işlemin hukuka uygun olup olmadığı bu aşamada tespit edilememekle birlikte, işlemin pazar yerinin taşınmasına ilişkin olması ve davacıların çalışma hayatını ve ticari faaliyetlerini olumsuz etkilemesi ve uygulanması halinde davacıların pazarcılık faaliyetlerini yerine getiremeyecek olması nedeniyle telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceği dikkate alındığında, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına, 08/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar