loading...
Samsun
DOLAR14.1746
EURO15.993
ALTIN813.10
NAZIM AKPINAR

NAZIM AKPINAR

Mail: naz-akpinar@yandex.com

Hakikatin Köprüsü: Mitolojiler

Grek(Yunan) asıllı “mythus” kelimesi, anlam olarak başlangıçlar zamanında olmuş olanları anlatmak manasına gelir. Mitoloji, tarihsel zamanın ötesindeki başlangıç zamanına dayanan öykü biçimidir.Esasında Mitolojiler, kahramanlarının tabiatüstü varlıklardan oluştuğu başlangıçlar döneminden birer kesittir.Yaratılışın başlangıcında meydana gelen evrensel nitelikli olguların sembolik bir dille ifade edilmesidir de diyebiliriz.

Mitolojinin dünyası bir bakıma eski kültürlerin dinlerinin dünyasıdır.Bu tarz dünyalarda yer alan olaylar, dramlar adeta zaman dışında efsanevi bir boyutta gelişirler.Bu dünya, esrarlı, büyüleyici, garip ve ürkütücü olaylarla açığa çıkan üstün güç ya da güçlerin dünyası olduğu için kutsal bir çehreye bürünebilmektedir.Hatta denilebilir ki İlahi kökenli sembolik ifadelerdirler.Çünki insanın sembolleştirme yeteneği olduğu için İlahi kavramları beşeri kavramlarla özdeşleştirebilmektedir.

Mitolojik anlatımların pek çok özelliği vardır.Bunların en önde geleni, zamanüstü oluşudur.Zaten bu nedenle de anlatımlarının geçerliliği süreklilik arz edebilmektedir.Tarih ve zamanın dışında şekillenen bir yapıya sahip olmaları aynı zamanda mitlerin kahramanlarını da aktüel bir forma sokabilmektedir.Esasında mitolojiler Kadim Medeniyetlerden günümüze dek mutlak gerçekliğe ulaşma noktasında marifet arayışlarının bir tezahürü olarak ortaya çıkmışlardır.Hayali ve sembolik bir görünüm altında,varoluşun nasıl ve ne için oluştuğunu anlatırken aynı zamanda dünyevi ve beşeri oluşumlara da zemin oluştururlar.Bu amaca yönelik olarak varoluş modelleri sunarlar.Böylelikle, dünyanın akli ve izah ve yorumunu aşan bütün şeyleri güncelleştirip anlaşılabilir hale getirirler.

Mitolojik düşüncelerde zaman,birinci derecede önemlidir.Bunun nedeni de içinde yaşadığımız şu anın Başlangıçlar zamanıyla olan ilgisidir.Başlangıçlar zamanı,bütün hayati olguların adeta kendisinden beslendiği,kudsi bir hisle kendisine bağlılık duyulan bir merkezi noktadır.Fert, kendisini bu bahsettiğimiz başlangıç zamanıyla ilintilendirerek yaşam sahnesine çıktığını düşünür ve o zaman boyutunun bir nevi kahramanı olur.Böylece efsane yeniden canlanır ve yaşama imkanına kavuşur.

Bu noktada mitolojik düşüncedeki zaman boyutunun bireyin çıkmazlara düşmesine neden olan bunalımlardan kurtulmasına vesile olduğunu söyleyebiliriz.Bu aynı zamanda insanın, sonsuzluğu sezinlemesiyle birlikte geçmiş ve geleceğin de ötesinde sonsuz bir şimdinin varlığına olan inancını da pekiştirmektedir.Kişi, sonsuzluğu çağrıştıran sonsuzluğu çağrıştıran kutsal zamanla birleşmeye çaba harcar.Bu kutsal zamanı, İlahi düzende “An ı Daim” olarak ifade edilen zaman boyutu olarak da düşünebiliriz.Kişi bu boyutta zaman içinde zamansızlığı yaşayabilmektedir.Zaman ve Mekan gibi kavramların zihninde oluşturduğu blokajlardan sıyrılabilmektedir.Efsanelerdeki mecazi anlatımlardan yola çıkarak hakikat boyutuna geçiş bir bakıma mümkün olabilmektedir.Fert, mitlerde anlatılanları kendi özünde bulup hissederek yaşamaya çalıştığı ölçüde varoluşa iştirak etme çabası artmaktadır. Bireyin kutsallık arzusunu ve kutsala olan özlemini pekiştirmektedir.

Mitlerin hayatın her safhasında uygulamaya alınması, mitolojik kültürün ferdi ve toplumsal hayatı etkilemesine yol açmaktadır.Birçok medeniyetin gelişmesinde Mitolojilerin önemli yeri olmuştur.Medeniyetleri inşa eden insanlar, mitlerdeki metafizik özellikleri kendi bünyelerinde keşfedebilmişler ve bu yolla her şeyi evrensel bir sisteme bağlayabilmişlerdir.Külli Aklın yol gösterici prensiplerinden ayrılmadıkları sürece gelişmelerini sürdürebilmişlerdir.Bu çizgiden saptıkları zaman da derinlikten ve estetikten uzaklaşarak birçok şeylerini zamanla yitirmişlerdir.Batılı düşünür Guenon,bunu “Temel İlahi Prensiplerden Uzaklaşma”olarak ifade etmektedir.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar