loading...
Samsun
DOLAR14.1746
EURO15.993
ALTIN813.10
CEVDET ERGİN

CEVDET ERGİN

Mail: smmm.cevdetergin@hotmail.com

HİJYEN EĞİTİMİ (HİJYEN BELGESİ)

05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı ResmiGazetedeyayınlanan HİJYEN Yönetmeliğiyle doğrudan İnsan sağlığını etkileyen hizmetleri yerine getiren veya  Gıda ve benzeri üretim yerlerinde çalıştırılan personele işe başlamadan önce HİJYEN Eğitimine katılarak (8 saat)   HİJYEN BELGESİ alma zorunluluğu getirilmiştir.

Peki, hangi iş kollarında Hijyen Eğitimi almış personel çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır?

* Gıda üretim ve perakende iş yerleri. (Market Çalışanları dahil)

* Ofislerde yemek pişiren veya Çay- Kahve- temizlik işin de çalışanlar

* İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.

* Kaplıca,

* Hamam,

* Sauna,

* Berber,

* Kuaför,

* Dövme ve piersing yapılan yerler,

* Masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

* Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

* Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

* Unlu mamullerin üretim yerleri (Ekmek fırınları, Halk Ekmek, Kafeler, Damacana su dolum tesisleri, Toplu yemek üretim yerleri, Lokantalar ve benzer yerlerde  çalışan ve hizmeti/üretimi yerine getiren personeller.

Hijyen Eğitimi süreleri

Eğitimler, Genel Müdürlüğe(Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,)ne bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.

Genel Müdürlük, iş kollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen eğitim içeriklerinin eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten az olamaz.

Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca, katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir.

Genel Müdürlük, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak üzere eğitime katılanlardan ücret talep edebilir. Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir.

Çalışmaya engel teşkil eden hastalıklar

Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:

a) Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar.

b) Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.

c) 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, sağlık bilgisi ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

(2) Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.

İşe başlayan personelin sağlığının sonradan bozulması ve bulaşıcı bir hastalığa tutulmasının takibi İŞVEREN/İŞLETEN ve İŞYERİ HEKİMLERİnin (İşyeri hekimi Görev ve Sorumluluğu Yönetmeliği 5.md.)  sorumluluğundadır.

Peki, bu sorumluluk yeterin ce yerine getiriliyormu? Nasıl olsa Hijyen belgesi var !!! Denilerek  bazı aksaklıklar oluyor mu? Bu soruları sordum ancak bu eğitime henüz başlanıldı mı? önceden bu soruyu sormam gerekirdi. ?

 Bu sorulara Eğitimler yapılıyor, Hijyen belgesi olmayanlar bahsi geçen işyerlerinde çalıştırılmıyor demeyi çok isterdim.

 Denetim ve müeyyideler;

Yönetmeliğe göre, Her iş kolunun izin, onay, kayıt, ruhsatlandırma ve benzeri hizmetlerini yürüten Bakanlık veya mahalli idare, bu Yönetmelikte belirtilen iş yerlerinin, 5 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini denetler. Bu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu bu maddelere uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilir ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır. … Yönetmelik böyle diyor.

Kanunlarımız çok iyi.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar