loading...
Samsun
DOLAR8.4301
EURO10.0135
ALTIN491.44
İSMAİL BAŞARAN

İSMAİL BAŞARAN

Mail: kuzeyhaber1@gmail.com

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN GELDİĞİ NOKTA

Bugün 23 Nisan.

Birinci Dünya Savaşı sonrası ve İstiklal Savaşı öncesi…

10 Ağustos 1920 tarihinde “Biz Osmanlı Torunlarıyız” diye nara atanların yani İstanbul Hükümeti’ni sevenlerin yeniden Türkiye’yi o zamanlara götürmek isteyenlerin Hükümeti tarafından imzalanan Sevr Antlaşması’nın ne tür maddeler içerdiğini bir hatırlayalım mı?

“1-Sınırlar (madde 27-36): Edirne ve Kırklareli dâhil olmak üzere Trakya'nın büyük bölümü Yunanistan'a, Ceyhan-Antep-Urfa-Mardin-Cizre kent merkezleri Suriye'ye bırakılacak, İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak;

2-Boğazlar (madde 37-61): İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi silahtan arındırılacak, savaş ve barış zamanında bütün devletlerin gemilerine açık olacak; Boğazlarda deniz trafiği on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek; komisyon gerekli gördüğü zaman Müttefik Devletlerin donanmalarını yardıma çağırabilecek;

3-Kürt Bölgesi (madde 62-64): İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon Fırat'ın doğusundaki Kürt vilayetlerinde bir yerel yönetim düzeni kuracak; bir yıl sonra Kürtler dilerse Milletler Cemiyeti'ne bağımsızlık için başvurabilecek;

4-İzmir (madde 65-83): Yaklaşık olarak bugünkü İzmir ili ile sınırlı alanda Osmanlı devleti egemenlik haklarının kullanımını beş yıl süre ile Yunanistan'a bırakacak; bu sürenin sonunda bölgenin Türkiye veya Yunanistan'a katılması için plebisit yapılacak;

5-Ermenistan (madde 88-93): Türkiye Ermenistan Cumhuriyetini tanıyacak; Türk-Ermeni sınırını hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecek (Başkan Wilson 22 Kasım 1920'de verdiği kararla Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini Ermenistan'a verdi.)

6-Arap ülkeleri ve Adalar (madde 94-122): Türkiye savaşta veya daha önce kaybettiği Arap ülkeleri, Kıbrıs ve Ege Adaları üzerinde hiçbir hak iddia etmeyecek;

7-Azınlık Hakları (madde 140-151): Türkiye din ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarına eşit haklar verecek, tehcir edilen gayrimüslimlerin malları iade edilecek, azınlıklar her seviyede okullar ve dini kurumlar kurmakta serbest olacak, Türkiye'nin bu konulardaki uygulamaları gerekirse Müttefik Devletler tarafından denetlenecek;

8-Askeri Konular (madde 152-207): Türkiye'nin askeri kuvveti, 15.000'i jandarma olmak üzere 50.000 personelle sınırlı olacak, Türk donanması tasfiye edilecek, Marmara Bölgesinde askeri tesis bulunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol Komisyonu tarafından denetlenecek;

9-Savaş Suçları (madde 226-230): Savaş döneminde katliam ve tehcir suçları işlemekle suçlananlar yargılanacak;

Borçlar ve Savaş Tazminatı (madde 231-260): Türkiye'nin mali durumundan ötürü savaş tazminatı istenmeyecek, Türkiye'nin Almanya ve müttefiklerine olan borçları silinecek; ancak Türk maliyesi müttefikler arası mali komisyonun denetimine alınacak;

10-Kapitülasyonlar (madde 260-268): Türkiye'nin 1914'te tek taraflı olarak feshettiği kapitülasyonlar müttefik devletler vatandaşları lehine yeniden kurulacak;

11-Ticaret ve Özel Hukuk (269-414): Türk hukuku ve idari düzeni hemen her alanda Müttefikler tarafından belirlenen kurallara uygun hale getirilecek; sivil deniz ve demiryolu trafiği Müttefik devletler arasında yapılan işbölümü çerçevesinde yönetilecek; iş ve işçi hakları düzenlenecek; eski eserler kanunu çıkarılacak vb.

Antlaşma bir yanda Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Yunanistan, Hicaz Krallığı, Portekiz, Romanya, Ermenistan, Polonya, Sırp-Hırvat Cumhuriyeti ve Çekoslovakya ile diğer yanda Osmanlı Devleti arasında imzalandı. ABD ve Rusya imza atmadılar.”

Okudunuz ve hatırladınız mı o günleri?

Bugün 23 Nisan.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruluş yıldönümü.

Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra köprülerin altından çok sular akmış. O zaman kapitülasyon adı altında benim ülkemi sömürenler bu gün adlarını değiştirmişler.

Yine sömürüyorlar. Yine benim ülkemin bağımsızlığına kast etmek amacını güdüyorlar. Yine ekonomik yönden ülkemi bağımlı duruma getiriyorlar.

Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki… Demokrasinin temeli olan seçme ve seçilme özgürlüğüne kastediyorlar. Çıkarılan Kanun Hükmünde Kanunları önü sürüp vatandaşın haklarını gasp ediyorlar.

Şehitleri bile ayrıştırıyorlar, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’nı birilerine yuhalatıyor ve yumruk attırıyorlar. Bu ülke kolay kurulmadı gençler, kolay da yıkılmaz.

 GÜNÜN SÖZÜ

Aydın ışık taşır, sahte aydınsa karanlık... (Mehmet Salah)

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar